Skip to main content

Regulamin

 

I. Wstęp do Regulaminu

Poniższy Regulamin określa zasady działania portalu ekoprzygoda.pl. W niniejszym Regulaminie określone są podstawowe zasady funkcjonowania Portalu, prawa i obowiązki Użytkowników, zasady odpowiedzialności Administratora oraz Użytkowników.


II. Definicje

Portal – strona udostępniana za pośrednictwem sieci Internet, do której prawa przysługują Administratorowi i które osiągalne są pod adresem głównym ekoprzygoda.pl.

Administrator - właściciel portalu ekoprzygoda.pl oraz jego zawartości- Internetowa Agencja Ekoturystyczna Natureko, NIP: 5371081679,  Żółtańce Kolonia, ul.Szczęśliwa 5, 22-100 Chełm.

Moderator - osoba lub osoby występujące w imieniu Administratora, które dbają o sprawne funkcjonowanie Portalu i przestrzeganie Regulaminu, jak również podejmują w imieniu Administratora kroki zmierzające do egzekwowania przestrzegania Regulaminu przez Użytkowników, Przedstawicieli, Ogłoszeniodawców.

Użytkownik - osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, która dokonała rejestracji Konta na Portalu. Użytkownik oznaczać będzie również każdą osobę uzyskującą dostęp do Portalu i korzystającą z jego funkcjonalności, a postanowienia Regulaminu będą miały do takich osób odpowiednie zastosowanie.

Konto Użytkownika - miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może wprowadzać i modyfikować swoje dane oraz informacje o Obiekcie. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

Login - nadana podczas rejestracji na stronie Portalu nazwa Operatora, której Przedstawiciel Operatora używać będzie podczas uzyskiwania dostępu do Konta Operatora. Login nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych ani sprzecznych z obowiązującym prawem, nie może również być tożsamy z loginem innego Operatora ani naruszać innych zasad określonych w Regulaminie.

Obiekt – miejsce określone w naszym Portalu przez Użytkownika.

Regulamin - niniejszy regulamin Portalu.

Blokada - trwała lub czasowa, w zależności od uznania Moderatora, blokada dostępu do Konta, Użytkownika który naruszył postanowienia Regulaminu.


III. Zasady ogólne korzystania z Portalu

 1. Użytkownik ma prawo:
  1. Utworzyć Konto Użytkownika
  2. Wprowadzać zmiany lub usunąć swoje dane za pomocą Konta Użytkownika;
  3. oddawać Głosy na Obiekty oraz wyrażać o nich opinie za pośrednictwem aplikacji Portalu oraz integracji z Facebook.com;
 2. Użytkownik zobowiązany jest do posiadania odpowiednich praw i zgód na umieszczenie na Portalu jakichkolwiek materiałów. Umieszczenie jakichkolwiek materiałów na Portalu przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik posiada niezbędne prawa i zgody do umieszczania ich na Portalu.
 3. Niedozwolone jest wykorzystywanie Portalu do celów innych niż wynika to z charakteru i przedmiotu Portalu.
 4. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika może zostać nałożona Blokada.
 5. Administrator, w tym działający w jego imieniu Moderator, może usunąć materiały umieszczone na Portalu, w jakikolwiek sposób nie spełniające lub naruszające postanowienia Regulaminu, bez uprzedzenia lub powiadomienia Użytkownika.

IV. Rejestracja

 1. Rejestracja Konta Użytkownika polega na zgłoszeniu danych potrzebnych do utworzenia Konta na stronie: ekoprzygoda.pl/rejestracja-uzytkownika
 2. Konto może utworzyć każda osoba która zatwierdziła postanowienia Regulaminu oraz podała niezbędne dane w trakcie rejestracji na Portalu.
 3. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji na Portalu, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na prezentowanie w Serwisie podanych przy rejestracji danych oraz na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.
 5. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej/lub i numer telefonu podany przez Użytkownika, informacji handlowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dotyczącej Portalu, marketingu produktów i usług Portalu, działalności Administratora, jego podmiotów dominujących, zależnych lub powiązanych, jak również jego partnerów handlowych.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do podania, zarówno w procesie rejestracji, jak i w każdym czasie korzystania z Portalu, informacji prawdziwych. Ujawnienie nieprawidłowości wszystkich lub niektórych podanych danych może skutkować Blokadą.

V. Konto

 1. Posiadanie przez Użytkownika na Portalu Konta jest bezpłatne.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu, jego Konto może zostać zablokowane (na stałe lub tymczasowo), bądź usunięte bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.
 3. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Konta. Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
 4. Każde nowo założone Konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej odpowiednio Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.

VI. Ogłoszenie

 1. Publikacja Ogłoszeń jest płatna, zgodnie z cennikiem opublikowanym na naszym Portalu.
 2. Publikacja Ogłoszeń jest określona czasowo, okres publikacji Ogłoszenia to 365 dni.
 3. Ogłoszenie może być przedłużone po upływie terminu publikacji Ogłoszenia na kolejny okres.
 4. Użytkownik może dokonać płatności przelewem tradycyjnym jak i online z wykorzystaniem Platformy przelewy24.pl
 5. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu, jego Ogłoszenie może zostać zablokowane (na stałe lub tymczasowo), bądź usunięte bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.
 6. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Ogłoszenia. Po usunięciu Ogłoszenia nie ma możliwości jego przywrócenia.

VII. Promocja ogłoszenia

 1. Ogłoszenia mogą zostać wypromowane dzięki specjalnym pakietom:
  1. Pogrubienie – pogrubienie elementów Ogłoszenia
  2. Obramowanie – obramowanie wokół Ogłoszenia
  3. Tło – specjalne tło Ogłoszenia
  4. Wyświetlenie w specjalnych boksach na stronie głównej Portalu oraz na podstronach Portalu.
 2. Promocja Ogłoszeń jest określona czasowo, okres promocji można ustawić zamawiając promocję.
 3. Użytkownik może dokonać płatności przelewem tradycyjnym jak i online z wykorzystaniem Platformy przelewy24.pl

VIII. Płatności

 1. Użytkownik w celu dokonania płatności należności za ogłoszenie lub promocje, otrzymuje za pośrednictwem Portalu do dyspozycji dwie formy płatności:
  1. Przelew online za pośrednictwem Platformy przelewy24.pl
  2. Przelew tradycyjny na Konto Bankowe Administratora, które zostaje podane po wyborze w podsumowaniu płatności tejże formy płatności.
 2. Płatności online są automatycznie księgowane przez Portal. Po prawidłowym dokonaniu płatności Użytkownik zostaje poinformowany drogą mailowa przez Platformę przelewy24.pl.
 3. Płatności tradycyjne wymagają ręcznej administracji, po zaksięgowaniu Użytkownik otrzymuję na podany przy Rejestracji e-mail fakturę potwierdzającą wykonanie usługi.
 4. Administrator nie odpowiada za nieprawidłowe działanie Platformy przelewy24.pl.

IX. Zdjęcia

 1. Użytkownik, udostępniając zdjęcia na Portalu zapewnia, że:
  1. posiada majątkowe prawa autorskie lub prawa wynikające z odpowiedniej licencji, pozwalające na opublikowanie zdjęcia w Serwisie i publiczne udostępnienie przez niego zdjęcia w ten sposób;
  2. fotografia ani jej zamieszczenie i udostępnienie w Serwisie nie narusza praw osób trzecich;
  3. udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo licencji na kopiowanie, wprowadzanie zmian, rozpowszechnianie fotografii, publiczną prezentację w celu udostępniania fotografii w Serwisie, jak również korzystania z nich za pośrednictwem mediów oraz innych serwisów, w celu promocji korzystania z Portalu, a także na korzystanie z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.z 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Z tego tytułu Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.
 2. Moderator ma prawo wprowadzania zmian w zdjęciu.
 3. Moderator ma prawo nie zamieścić zdjęcia bez konieczności podawania przyczyny.
 4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych na Portalu zdjęć. Ryzyko oraz ewentualną odpowiedzialność w powyższym zakresie ponosi Użytkownik.

X. Głosowanie

 1. Użytkownik może oddawać Głosy w skali od 1 do 5 jedynie na Obiekty, co do których może wyrazić opinię na podstawie własnych doświadczeń związanych z korzystaniem z usług konkretnego Obiektu. Użytkownicy umieszczający Obiekty przyjmują do wiadomości, że Obiekty może być przedmiotem oceny przez Użytkowników. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki publikowania w Serwisie ocen osób korzystających z Portalu.
 2. Ocena Obiektu dokonywana jest przez Użytkowników w oparciu o ich subiektywne doświadczenia i odczucia, na które Administrator nie ma wpływu.
 3. Moderator ma prawo zablokowania bądź też usunięcia Konta, wobec którego zachodzi podejrzenie nierzetelnego oddawania Głosów i nie ma on obowiązku informowania o tym fakcie Użytkownika lub Operatora.
 4. Moderator nie ma obowiązku anulowania otrzymanych lub oddanych Głosów.
 5. Moderator portalu ekoprzygoda.pl zastrzega sobie prawo do wyłączności w publikowaniu, autoryzacji i modyfikacji nadsyłanych ocen.

XI. Odstąpienie od umowy i reklamacje

 1. Użytkownik, może odstąpić od dodania ogłoszenia, wysyłając na dane adresowe Administratora stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Ogłoszenie zostaje usunięte z Portalu. Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
 3. Użytkownik, może złożyć reklamacje do 14 dni od dnia dodania Ogłoszenia.
 4. Odstąpienie od dodania ogłoszenia oraz reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Odstąpienie od dodania ogłoszenia oraz reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe użytkownika, login z Portalu, opis problemu, id ogłoszenia.
 6. Administrator zobowiązany jest rozstrzygnąć reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania email.
 7. O sposobie rozwiązania reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

XII. Polityka prywatności

 1. Portal zbiera automatycznie informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które Użytkownik przechowuje na urządzeniu służącym do przeglądania Portalu. Przeznaczone są do szybszego funkcjonowania Portalu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Administrator jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Administrator wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  1. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  2. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu portalu do panujących trendów, statystyki stosuje się też
  3. do oceny popularności strony;
  4. możliwości logowania do portalu;
  5. utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie portalu.
 5. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
 6. Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej portalu.
 7. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 8. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu lub na stronie jej producenta.


XIII. Postanowienia dodatkowe

 1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób za treści przekazywane i publikowane na łamach Portalu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność zdjęć.
 2. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób ani innym zakresie, niż to wynika z celu Portalu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek osobom trzecim bez istnienia podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i jednocześnie Administrator zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 3. Administrator jako właściciel i zarządca Portalu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Portalu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników i Operatorów.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie fotografii i innych materiałów z Portalu i umieszczanie ich w innych serwisach lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii i innych materiałów z Portalu.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Portalu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 7. Administrator nie gwarantuje właściwego działania Portalu przy użyciu sprzętu komputerowego, łączy oraz oprogramowania używanych przez Użytkownika i Operatora, oraz nie ponosi odpowiedzialności za wpływ korzystania z Portalu na taki sprzęt komputerowy, łącza oraz oprogramowanie, w tym utratę danych lub inne szkody.
 8. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, zmianę lub nieuprawnione użycie danych lub materiałów umieszczonych w Serwisie, w szczególności w ramach Konta Użytkownika lub Operatora, spowodowane siłą wyższą, awarią lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich, które uzyskały dostęp bez świadomego udziału Administratora.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez konieczności uzyskania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
 10. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Portalu mogą być kierowane do Moderatora pod adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

XIV. Regulamin

 1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator zawiadomi Użytkowników poprzez zamieszczenie komunikatu na Portalu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dniach od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, Użytkownik może poinformować o tym Administratora w terminie 14 dni od dnia informacji o zmianie, co spowoduje likwidację Konta.

Ogólna klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:

Administrator danych osobowych

właściciel portalu ekoprzygoda.pl oraz jego zawartości- Internetowa Agencja Ekoturystyczna Natureko, NIP: 5371081679,  Żółtańce Kolonia, ul.Szczęśliwa 5, 22-100 Chełm, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie www.ekoprzygoda.pl; pod e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; pod numerem telefonu +48 503 924 460; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące:

Cele przetwarzania danych:

wykonanie umowy na linii Administrator - użytkownik (tymi umowami są najczęściej regulaminy, które akceptuje Użytkownik przed skorzystaniem z danej Usługi), w tym świadczenie Usług na rzecz Użytkowników, w tym także dopasowywanie Usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie Usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa Usług (dalej „wykonanie Usług”)

Podstawy prawne:

art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik

Okres przetwarzania:

do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Tobą, a Administratorem, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych, w celu dochodzenia roszczeń lub przetwarzanie danych osobowych, które wynikają z  aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Cele przetwarzania danych:

pomiary statystyczne  (dalej „statystyka”)
marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych)  produktów i usług  administratora (dalej również „marketing własny”).

Podstawy prawne:

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora.

Okres przetwarzania:

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

Cele przetwarzania danych:

marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług  podmiotów trzecich (dalej również „marketing cudzy”).

Podstawy prawne:

art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda

Okres przetwarzania:

do czasu wycofania zgody

 

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Usług. Gromadzone dane osobowe obejmują wszelkie informacje udostępniane tak w procesie rejestracji, jak i  na dalszych etapach użytkowania Serwisu, w tym przede wszystkim: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu. Są to dane, które Nam podajesz np. w ramach formularzy lub okien dostępnych w naszych Usługach, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszych Usługach czyli m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies

Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

 

Prawo do sprzeciwu

 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 

Odbiorcy danych

W zakresie niezbędnym do realizacji na Twoją rzecz usług serwisu EKOprzygoda.pl.  Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. /przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora/, jak również podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

 

Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej).  Administrator usunie dane osobowe w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

 

Użytkowniku, pamiętaj o tym, że:

 • gdy korzystasz z jednego komputera wspólnie z innymi użytkownikami, po zakończeniu korzystania z serwisu Administratora, do którego jesteś zalogowany, koniecznie się wyloguj, czyli "wyjdź" ze swoich ustawień, aby nikt nie mógł ich podejrzeć;
 • dane podane przez Ciebie przy rejestracji znasz tylko Ty i Administrator. Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione, Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim;

Zdarza się, że osoby korzystające z Sieci chcą "wyciągnąć" od Ciebie informacje na Twój temat i użyć ich przeciwko Tobie bądź innym osobom. Mogą to czynić np. z chęci zysku lub, w ich mniemaniu, dla dobrej zabawy. Zachowaj ostrożność. Upewnij się, kim jest osoba, która pyta Cię o dane osobowe, jaką reprezentuje instytucję. Pamiętaj, że to właśnie Ciebie chronią stosowne regulacje prawne, w tym dotyczące ochrony danych osobowych.